Nowości Dostawa towaru Sposoby płatności Przydatna informacja Kontakty
|
Przydatna informacja Informacja o prawach autorskich
Informacja o prawach autorskich

Wszystkie informacje tekstowe i obrazy graficzne pojawiające się na stronie internetowej www.rdeshop.pl (zwanej dalej "Stroną internetową") stanowią wyłączną własność SIA "RD Standarts" i / lub jej dostawców.

Przedruk, reprodukcja, rozpowszechnianie w dowolnej formie, w tym tłumaczenie, jakichkolwiek materiałów ze Strony internetowej jest możliwe tylko za pisemną zgodą SIA "RD Standarts".

Przy korzystaniu dokumentów i z nimi związanych obrazów graficznych, znajdujących się na stronie internetowej należy przestrzegać następujące wymagania:

·         Ukazać, że wszystkie prawa autorskie są własnością SIA "RD Standarts";

·         Przy przedrukowywaniu dowolnej treści strony internetowej należy podać stronę internetową jako oryginalne źródło, a także wskazać wszelkie inne źródła informacji pojawiające się w treści. Jeśli materiał jest publikowany w Internecie, obowiązkowe jest ukazać Stronę internetową;

·         Dokumenty i związane z nimi obrazy graficzne pojawiające się na Stronie internetowej mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych, niekomercyjnych i osobistych;

·         Żadne dokumenty i związane z nimi obrazy graficzne znajdujące się na Stronie internetowej nie mogą być edytowane ani zmieniane;

·         Wszelkie graficzne obrazy pojawiające się na Stronie internetowej nie mogą być używane bez towarzyszących im tekstów.

Dokumenty i wszelkie związane z nimi obrazy graficzne pojawiające się na Stronie internetowej mogą zawierać niedokładności lub błędy ortograficzne. Dokładamy wszelkich starań, aby regularnie aktualizować zawartość witryny.

 
 
Dodane do spisku porównania 0 produkty
Porównać wybrane
Oczyścić
Dostawa produktu | Metody płatności