Nowości Dostawa towaru Sposoby płatności Przydatna informacja Kontakty
|
Przydatna informacja Ogólne warunki i warunki zakupu
 
Ogólne warunki i warunki zakupu

1.Ogólne warunki

1.1Niniejsze ogólne zasady i warunki przy składaniu zamówień w sklepie internetowym (zwane dalej "Regulaminem") mają zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych, które powstają między wszystkimi stronami i platformą sprzedażową MKTSHOP.PL, której właścicielem jest SIA MK TRADE ("MK TRADE"), kod rejestracyjny: 40003276343, adres prawny: Bullu iela 51C, Ryga, dokonując zakupu w sklepie internetowym MKTSHOP.PL.

1.2Musicie zapoznać się z niniejszymi warunkami.

1.3W przypadku  powstania sporu, strony umowy kierują się Ustawą o obowiązkach, innymi ustawami Republiki Łotewskiej i innymi aktami prawnymi, a także Regulaminem sklepu internetowego MKTSHOP.PL.

1.4W celu zwiększenia niezawodności sklepu internetowego MKTSHOP.PL, SIA MK TRADE zastrzega sobie prawo do modyfikowania i uzupełniania niniejszego Regulaminu i cennika. Zmiany Regulaminu i cennika są przedstawione na stronie  sklepu internetowego MKTSHOP.PL. Regulamin i zmiany cennika wchodzą w życie od momentu opublikowania odpowiedniej zmiany lub uzupełnienia na stronie internetowej sklepu MKTSHOP.PL. W przypadku wysłania zamówienia przed wprowadzeniem zmian, wszystkie relacje prawne między Wami a firmą „MK TRADE” podlegają warunkom obowiązującym w chwili złożenia zamówienia, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy prawa i regulamin stanowią inaczej.

2.Cennik

2.1Wszystkie ceny ukazane w sklepie internetowym MKTSHOP.PL są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

2.2Ceny ukazane w sklepie internetowym  MKTSHOP.PL obowiązują w okresie płatności wskazanym na fakturze, zgodnie z postanowieniem § 4.

2.3"MK TRADE" zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie do wprowadzenia zmian w cenniku, opublikowanych w sklepie internetowym. W przypadku, gdy zmiana cen została dokonana po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności, "MK TRADE" zobowiązuje się do przetworzenia zamówienia, stosując ceny które obowiązywały w momencie złożenia zamówienia. Nie macie prawa ubiegać się o rekompensatę za różnice w cenach.

3.Przetwarzanie zakupu i zamówienia

3.1Produkty oferowane przez sklep internetowy "MKTSHOP.PL" mogą być kupowane zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

3.2Przy składaniu zamówienia prosimy o wypełnienie formularza zamówienia i podanie wymaganych danych (nazwisko, imię, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres dostawy zamówienia, kod pocztowy).

3.3Liczbę produktów i typów produktów w koszyku można zmienić. Aby potwierdzić te zmiany, trzeba kliknąć przycisk "Zaktualizuj swój koszyk". Aby kontynuować składanie zamówienia, kliknij "Dalej". Zostaniesz przekierowany na stronę informacyjną klienta.

3.4Na stronie klienta wypełnij wymagane informacje i naciśnij przycisk "Kontynuuj zakupy". Zostaniesz przekierowany do strony potwierdzenia zamówienia i wyboru metody płatności.

3.5Wypełniając pola tekstowe na stronie z danymi osobowymi klienta i potwierdzeniem zamówienia, zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ szybka dostawa zamówionych produktów będzie zależała od dokładności i poprawności podanej informacji.

3.6Umowa zakupu będzie uznana za zawartą (Umowa wejdzie w życie) od momentu wpłynięcia kwoty na konto bankowe "MK TRADE" i otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.

4.Płatności

4.1Aby dokonać płatności, wybierz najbardziej dogodną metodę płatności ze strony składania zamówienia.

4.2Możesz dokonać płatności za pomocą jednej z następujących metod płatności:

4.2.1Przez system płatności przelewy24

4.2.2Na podstawie faktury - klikając "zapłacić na konto bankowe" na stronie potwierdzenia zamówienia. Następnie otrzymasz wiadomość na e-mail z potwierdzeniem zamówienia i załączoną fakturą. Po dokonaniu płatności za zamówienie otrzymasz potwierdzenie e-mailem z pokwitowaniem zapłaty.

4.2.3Za pomocą karty debetowej lub kredytowej.

4.2.4Zamówienie zostanie anulowane, gdy płatność za zamówienie nie wpłynie na konto bankowe "MK TRADE" w ciągu 5 dni.

5.Dostawa i przesyłanie produktów.

5.1Po wejściu w życie Umowy, zgodnie z punktem 3.4. niniejszych warunków, produkt zakupiony za pośrednictwem sklepu internetowego "MKTSHOP.PL" można odebrać za pomocą jednej z następujących opcji:

5.1.1Kurier dostarczy przedmiot na podany adres;

5.1.2Produkt zostanie wysłany do maszyny pocztowej ukazanej w zamówieniu.

5.2Wybierając dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej, produkt zostanie dostarczony po wejściu w życie Umowy, zgodnie z punktem 3.4, do czasu uzgodnionego wcześniej podczas rozmowy telefonicznej (numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia).

5.3Zamówione produkty z instrukcją w języku angielskim i innymi dokumentami dostarczane są kurierem w terminie określonym przy potwierdzaniu zamówienia.

5.4W przypadku gdy zamówiony produkt jest niedostępny i należy go zamówić u dostawcy, co oznacza, że dostawa w określonym czasie nie jest możliwa, a także w innych przypadkach pozostających poza kontrolą "MK TRADE", w przypadku których dostarczenie w ustalonym terminie nie jest możliwe, poinformujemy Was o opóźnieniu za pośrednictwem telefonu kontaktowego ukazanego w zamówieniu lub e-mailem w ciągu 2 dni od momentu wejścia w życie Umowy zgodnie z punktem 3.4., poinformujemy Was o nowym czasie dostawy zamówionych produktów. Z powodu przedłużenia czasu dostawy lub gdy nie jesteście już zainteresowani zakupem, macie prawo anulować zamówienie (Aby uzyskać więcej informacji, patrz punkt 6.1 i 6.3) a zapłacona kwota (wraz z kosztami dostawy) zostanie zwrócona. W przypadku przedpłaty za zamówienie, zostanie wysłana faktura z przedpłatą w wysokości 50%.

5.5Po przesłaniu zamówionego przedmiotu do kuriera on skontaktuje się z Wami w celu ustalenia czasu dostawy.

5.6Kurier dostarczy przedmiot na adres podany przy składaniu zamówienia. Niedozwolone jest wprowadzanie zmian w podanym adresie.

5.7Składając zamówienie, należy dokładnie sprawdzić poprawność wprowadzonej informacji, aby uniknąć opóźnień i nieporozumień podczas dostawy przedmiotu. "MK TRADE" i firma kurierska nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia i inne nieporozumienia, spowodowane przez niedokładnie i niepoprawnie wprowadzonej informacji.

5.8Kurier przekaże Wam przedmioty wraz z fakturą. Przed podpisaniem faktury, prosimy dokładnie sprawdzić opakowanie. W przypadku stwierdzenia zewnętrznych szkód, zanotuj to na fakturze kurierskiej. Prosimy o kontakt z "MK TRADE" pod numerem +48222922591 w celu zgłoszenia wszelkich szkód. Przedmioty uszkodzone podczas dostawy kuriera zostaną wymienione.

5.9Warunki dostawy obowiązują tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

6. Anulowanie zamówienia i zwroty

6.1 Po dokonaniu płatności, ale przed dostawą, masz prawo do anulowania zamówienia, wysyłając wiadomość  na nasz e-mail  sklepu internetowego "MKTSHOP.PL" - info@MKTSHOP.PL, gdzie trzeba wpisać numer zamówienia i numer swojego konta bankowego, lub zadzwonić do nas po numerze +48222922591.

6.2 Zwrócony przedmiot musi być kompletny (tj. zawiera wszystkie przedmioty znajdujące się w opakowaniu - kable itp.). Jeśli przedmiot został zakupiony w trakcie kampanii, w przypadku gdy do tego produktu został dołączony inny produkt, musi zostać zwrócony pełny zestaw (tj. Wszystkie towary). Po zwróceniu towaru Klient otrzymuje zwrot pieniędzy za zakupioną kwotę. Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane ze zwrotem przedmiotu zakupionego w sklepie internetowym "MKTSHOP.PL".

6.3 W przypadku zwrotu produktu z oznakami wcześniejszego użycia, "MK TRADE" zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub do uzgodnienia zwrotu wartości zwracanych przedmiotów. Aby przeprowadzić wzajemne rozliczenie, "MK TRADE" prześle do Ciebie wniosek na twój adres e-mail, podany przy składaniu zamówienia. Jeśli nie zgadzasz się z zadeklarowaną kwotą obniżenia wartości produktu, masz prawo do przeprowadzenia niezależnego badania. Koszty niezależnego badania są równo podzielone między Wami a "MK TRADE", z wyjątkiem przypadków, gdy roszczenia każdej ze stron są oczywiście bezzasadne. W takim przypadku strona, której roszczenia są oczywiście bezzasadne, ponosi koszty niezależnego badania. 

6.4 W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z punktem 6.1, lub w przypadku odmowy przesyłki, zgodnie z punktem 6.2, otrzymasz pełny zwrot zapłaconej kwoty. 

6.5 Środki pieniężne za zwrócony towar zostaną wypłacone na twoje konto bankowe nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku o zwrot, o ile zwracasz przedmiot w tym samym okresie, tj. W ciągu 14 dni, z wyjątkiem przypadków określonych w punkt 6.3.

6.6 Zakupiony produkt nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy jest wytwarzany zgodnie z osobistymi preferencjami klienta, na specjalne zamówienie lub na warunkach klienta.

6.7Klient ma prawo anulować zamówienie w ciągu 14 dni po otrzymaniu produktu i zwrócić go sprzedawcy.

7.Gwarancja i zwrot towaru niezgodnego z jego wymaganiami

7.1"MK TRADE" odpowiada za wszelkie niezgodności produktu z jego wymaganiami, a także za wszelkie wady powstałe w ciągu 2 lat po przekazaniu produktu użytkownikowi.

7.2"MK TRADE" nie ponosi odpowiedzialności:

7.2.1za pogorszenie jakości towaru i jego "szkody spowodowane przez twoją winę“;

7.2.2za wszelkie błędy wynikające z niewłaściwego użytkowania;

7.2.3za normalne zużycia fizyczne produktu w wyniku zwykłego użytkowania;

7.3W przypadku niezgodności z wymaganiami lub wadami produktu masz prawo wystąpić o wymianę produktu lub anulować zamówienie i zwrócić przedmiot (y) na koszt "MK TRADE"

7.4W przypadku zwrotu towaru, który nie spełnia Twoich wymagań, otrzymasz zwrot kwoty wpłaconej na wskazane konto bankowe nie później niż 14 dni od momentu anulowania zamówienia i otrzymania wiadomości z prośbą o zwrot przedmiotu.

7.5Oprócz praw wynikających z gwarancji masz również inne prawa zgodnie z prawem.

8.Dane osobowe i warunki korzystania z nich

8.1Korzystając z usług dostępnych w sklepie internetowym "MKTSHOP.PL" i dokonując zakupów (po zawarciu umowy) udzielasz jasnej i świadomej zgody dla "MK TRADE" do korzystania z Twoich danych osobowych.

8.2Dane osobowe otrzymane przez "MK TRADE" są dodawane do rejestru klientów i służą do świadczenia usług sprzedaży i ofert produktów.

8.3Źródłem odbierania danych osobowych jest relacja, która powstaje, gdy klient rejestruje zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego "MKTSHOP.PL".

8.4Zarejestrowane dane osobowe obejmują dane związane z zamówieniem: osobisty kod identyfikacyjny, imię i nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, miasto / kraj, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, płeć, sposób dostawy, używana metoda płatności, zgodność z regulaminem , zgodność z otrzymaniem ofert sprzedaży, uwagi wysłane za pośrednictwem adresu e-mail.

8.5Wszystkie dane osobowe klientów opublikowane podczas wizyty w sklepie internetowym "MKTSHOP.PL" i podczas dokonywania zakupów są traktowane jako informacje poufne. Szyfrowany kanał transmisji danych osobowych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych bankowych. "MK TRADE" nie mają dostępu do tych danych.

8.6Dane osobowe przetwarzane są przez "MK TRADE", numer rejestracyjny firmy: 40003276343, adres prawny: Bullu iela 51C, Ryga, LV-1067, Łotwa.

8.7Dane osobowe klienta niezbędne do dostarczenia produktu są przekazywane do firmy świadczącej usługi kurierskie.

8.8Niniejszym "RD Standrats" potwierdza, że ochrona danych osobowych jest zapewniona przez wszystkie środki bezpieczeństwa, które zostały określone w ustawie o bezpieczeństwie danych.

8.9"MK TRADE" zobowiązują się nie przekazywać zarejestrowanych danych osobowych stronom trzecim.

8.10"MK TRADE" zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych związanych z klientami dla osoby, która ma takie prawo i która jest prawnie zobowiązana do przetwarzania tych danych osobowych, a także do osoby, która ma ustawowe prawo, a te działania są prowadzone w celu chronić wolność, zdrowie i życie klienta lub osoby trzeciej.

8.11Masz prawo do weryfikacji swoich danych osobowych, wprowadzenia niezbędnych zmian lub zażądania usunięcia danych z rejestru.

8.12Składając zamówienie, jednocześnie przyznajesz "MK TRADE" twoją zgodę na wysłanie potwierdzenia zamówienia na podany adres e-mail.

9.Odpowiedzialność i siła wyższa

9.1"MK TRADE" są odpowiedzialne wobec Ciebie, a Ty z kolei odpowiadasz "MK TRADE" za szkody wyrządzone jednej ze stron poprzez naruszenie warunków w przypadkach i kwotach ustanowionych przez ustawodawstwo Republiki Łotewskiej.

9.2"MK TRADE" nie jest odpowiedzialny za powstałe szkody lub opóźnione dostawy przedmiotów w przypadkach, gdy szkody lub opóźnione dostawy przedmiotów były spowodowane okolicznościami, na które "MK TRADE" nie mogły mieć wpływu, a których wystąpienie "MK TRADE" nie było przewidziane i nie mógł przewidzieć (siła wyższa).

10.Inne warunki

10.1Rozstrzygając kwestie nieokreślone w niniejszych Warunkach, kierują się obowiązującymi aktami prawnymi Republiki Łotewskiej.

10.2Spory związane z zamawianiem i zakupem produktów za pośrednictwem sklepu internetowego "MKTSHOP.PL" między TOBĄ a "MK TRADE" są rozwiązywane w drodze negocjacji. Jeśli negocjacje nie zostaną zakończone, masz prawo złożyć wniosek o ochronę swoich praw za pośrednictwem Rady Ochrony Konsumentów do Komisji Skarg Konsumentów lub do właściwego sądu. Klient może złożyć skargę samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela. Rozstrzygając spory, bierze się pod uwagę obowiązujące ustawodawstwo Republiki Łotewskiej.

11.Wyłączne warunki

11.1Produkty pojawiające się na stronie internetowej "MKTSHOP.PL" służą wyłącznie celom ilustracyjnym.

11.2Ceny produktów i ich dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W takim przypadku "MK TRADE" zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży produktu i do zwrócenia klientowi kwoty wpłaconej na jego rachunek bankowy w ciągu 10 dni roboczych.

11.3"MK TRADE" zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży przedmiotu w przypadku zaistnienia następujących problemów: wystąpił błąd natury ludzkiej lub technicznej podczas publikowania cen (np. Jeśli nagle wystawiony notebook o wartości 1000 EUR zostanie wystawiony na sprzedaż za 100 EUR, jest to oczywisty błąd: na tej podstawie mamy nadzieję, że klient zrozumie, że jest to błąd i produkt nie może zostać sprzedany za tę cenę).

11.4Informacje dotyczące produktów są regularnie sprawdzane i uzupełniane. Informacje mogły być aktualizowane od czasu Twojej ostatniej wizyty. Ze względu na niespójności na karcie produktu otrzymanej od producenta wszelkie informacje związane z tym produktem i przedstawione w naszym sklepie internetowym "MKTSHOP.PL" mogą zatem również zawierać niedokładności. W tym przypadku sklep internetowy «MKTSHOP.PL» nie ponosi odpowiedzialności za dokładność podanych danych. Przed dokonaniem zakupu, jeśli to możliwe, zalecamy wyjaśnienie wiarygodności informacji o produkcie, dzwoniąc do naszego działu obsługi klienta pod numerem +48222922591 lub wysyłając e-mail na adres info@MKTSHOP.PL.

 

 

 

 
 
Dodane do spisku porównania 0 produkty
Porównać wybrane
Oczyścić
Dostawa produktu | Metody płatności